Search
  • Müge Beğen

Yurtdışı Dil Okulları ile İlgili 7 Tavsiye

Updated: Dec 10, 2020


Daha iyi bir kariyer sahibi olabilmek adına yabancı dillerini geliştirmek isteyen kişilerin öncelikli tercihleri arasında yurtdışı dil okulları gelmektedir. İnternet üzerinden ya da farklı kurslara katılarak yabancı dil öğrenmek de kısmen mümkündür. Ancak pratik olmadan iyi derecede dil öğrenme olanağı yoktur. Dil ve kültür birbirini tamamlayan iki unsur olduğundan dolayı, bir dil en iyi şekilde o dilin konuşulduğu kültür içerisinde öğrenilebilir. Bu noktada çok farklı ülkelerde yabancı dil okulu seçenekleri vardır. Dil okulu seçerken bazı hususları göz önünde bulundurmak, daha sonra meydana gelmesi muhtemel sorunlar ile karşılaşmamak adına önemlidir. Bu doğrultuda 7 farklı maddeden söz etmek mümkündür:

1.Yurtdışı Dil Okulu Maliyetleri

Yurtdışı dil okulu seçerken en önemli husus, okulların maliyetleridir. Öğrenciler maddi olarak sıkıntı yaşamayacakları okulları seçmelidir. Bazı ülkelerde dil okuluna katılan öğrenciler için belirli bir saate kadar çalışma olanağı da sunulmaktadır. Bu olanak hem eğitim masraflarının bir kısmının karşılanmasına hem de insanlarla daha çok etkileşimde bulunarak, dilin hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlamaktadır. Ayrıca dil okulunun öğrencilerden talep ettikleri ücretin yalnızca eğitim ücreti mi yoksa farklı olanakları da içerip içermediği kontrol edilmelidir.
2.Yurtdışı Dil Okulu İçin Şehir ve Ülke Seçimi

Yurt dışında dil eğitimi almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken hususlardan biri de ülke ve şehir seçimidir. Öğrenilecek olan dile göre ülke seçimi yapılmalıdır. Ancak ülke seçimi açısından da maliyet önemli bir konudur. Aynı dili konuşan ülkeler arasından daha uygun dil okulu maliyeti sunanların seçilmesi önemlidir. Ülkelerin başkentleri ya da gelişmiş ve çok bilinen büyük kentleri maliyet açısından daima daha pahalıdır. Ancak sosyal yaşamın canlılığı yönüyle de büyük kentler her zaman daha avantajlıdır. İki durum arasında bir değerlendirme yaparak uygun bir şehir seçiminde bulunulmalıdır.

İlginizi Çekebilir: Dil Eğitimi Almanın Kariyer Planına Etkisi


3.Dil Okulunda Bulunan Öğrencilerin Ülkelere Göre Dağılımı

Yurtdışı dil okulu seçerken önemli hususlardan biri de okul içerisinde öğrencilerin dağılımlarının nasıl yapıldığıdır. Aynı ülkelerden gelen öğrencilerin bir sınıfa yerleştirildiği dil okulları, dil öğrenimi açısından başarısızdır. Zira öğrenciler kendi aralarında sürekli olarak ülkelerinin dilini konuşacakları için, öğrenilen dil açısından pratik yapma imkanlarını kaybedeceklerdir. Bunun yerine ortak dili bulunmayan farklı ülkelerden gelen öğrencileri bir sınıfta toplamak, dil öğrenimi açısından hızlandırıcı etkisi olan bir yöntemdir.
4.Yurtdışı Dil Okulunda Konaklama

Konaklama sorunu yurtdışı dil okulu arayan kişiler açısından en büyük sorundur. Zaman zaman dil okulunun ücreti ile konaklama için ödenmesi gereken ücretler birbirlerine denk hale gelmektedir. Seçilecek olan dil okulunun uygun konaklama şartlarına sahip olması önem arz eden bir durumdur. Özellikle Avrupa’da bulunan bazı dil okullarında ailelerin yanına yerleştirme seçeneği bulunmaktadır. Bu seçenek öğrenciler açısından hem daha uygun fiyata barınma olanağı sunmaktadır hem de dili daha kolay bir şekilde pratik edebilmeye imkân tanımaktadır. Bunun dışında bazı okulların kendi yurtları bulunduğu gibi, bazı okullarda ise barınma ile alakalı herhangi bir olanak yoktur ve kişiler kendilerine ev tutmak zorunda kalabilirler.
5.Ders İçeriklerinin Dağılımı

Dil okulundan istenilen verimi elde edebilmek adına ders içeriklerinin dağılımına da dikkat edilmesi gereklidir. Verilecek olan derslerden ne kadarının teorik ve ne kadarının pratik olduğu iyi analiz edilmelidir. Yurtdışı dil okulu açısından asıl gerekli olan pratik eğitimlerdir. Bu yüzden de teorik eğitim ile öğrencileri boğmayan ve daha çok konuşarak ya da farklı pratik yollar ile deneyimlemeye olanak tanıyan bir okul tercih edilmelidir.
6.Dil Okulu Akreditasyonu

Dil okulu seçiminde belki de en önemli husus akreditasyondur. Yani dil okulu tarafından verilecek olan sertifikanın tanınırlığının yüksek olmasıdır. Bu yüzden de bilinen ve tüm dünyada sertifikalarının geçerliliği olan dil okulları tercih edilmelidir. Bu hususta detaylı bir araştırma yapılması önemlidir. Aksi halde İngilizce öğrenilmiş olur ancak iş başvurularında bunu ispat etmek bir derece zor olabilir.7.Sınıflarda Yer Alan Öğrenci Sayısı

Sınıflarda yer alan öğrencilerin sayısı ile eğitim kalitesinin doğrudan bağlantısı vardır. Kalabalık olan sınıflarda öğrenme daha zor gerçekleşmektedir. Sınıf mevcudunun az olması öğretmenin dikkatinin daha az kişi üzerinde yoğunlaşmasına ve birebir ders yapabilme olanağının doğmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de yurtdışı dil okulu seçiminde öğrencileri kalabalık sınıflara ayırmayan okullar seçilmelidir.


98 views0 comments

Recent Posts

See All
bunguo-logo-03.png